ul


ul
Gdzieś wrze, huczy, zawrzało itp. jak w ulu «gdzieś panuje, zapanował gwar, zgiełk, hałas, harmider, gdzieś jest zamieszanie»: Jedni z nas trzepali fotele i dywany, inni zaciągali i froterowali podłogi, myli okna, uprzątali ścieżki, pucowali obuwie, kąpali się, jednym słowem w Akademii zawrzało jak w ulu. J. Brzechwa, Akademia.

Słownik frazeologiczny . 2013.